Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Actueel nieuws

16 | 04 | 2018
Vereenvoudigde btw-teruggaaf zonnepanelen voor particulieren

Vereenvoudigde btw-teruggaaf zonnepanelen voor particulieren

Particulieren kunnen de btw op de aanschaf en het onderhoud van hun zonnepanelen terugvragen, ongeacht het jaar van de aankoop. Daartoe is de teruggaafprocedure vereenvoudigd. Particulieren hoeven maar één keer een btw-aangifte in te dienen over het tijdvak waarin de panelen zijn aangeschaft. Dit staat in een besluit van staatssecretaris Snel. Particulieren die de btw nog niet hebben teruggevraagd, kunnen dit alsnog doen door zich als btw-ondernemer aan te melden met het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’. Ook bestaande btw-ondernemers die zonnepanelen hebben geplaatst op hun privépand en de btw nog niet hebben teruggevraagd, kunnen zich met dit formulier melden.

16 | 04 | 2018
Geen uitbetaling heffingskortingen bij definitieve aanslag

Geen uitbetaling heffingskortingen bij definitieve aanslag

Hebt u in maart of april 2018 een definitieve aanslag inkomstenbelasting over 2016 ontvangen? En verwachtte u bij die aanslag uitbetaling van heffingskortingen, maar is die uitbetaling heffingskortingen op € 0 gesteld? Dan is deze definitieve aanslag onjuist.

12 | 03 | 2018
Compensatieregeling voor vrouwelijke zelfstandigen gaat 15 mei 2018 open

Compensatieregeling voor vrouwelijke zelfstandigen gaat 15 mei 2018 open

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen vanaf 15 mei 2018 een compensatie aanvragen bij het UWV. De aanvraagperiode loopt tot 1 oktober 2018.

06 | 03 | 2018
Deadline voor controle voorlopige berekening LIV

Deadline voor controle voorlopige berekening LIV

Rond deze tijd krijgen werkgevers een overzicht van de Belastingdienst waarop staat voor welke werknemers zij lage-inkomensvoordeel (LIV) voor 2017 krijgen. Het is van belang dat ze deze voorlopige berekening heel goed controleren om te voorkomen dat ze voordeel mislopen.

19 | 02 | 2018

Btw op oninbare vorderingen? Vraag tijdig om teruggaaf!

Btw op oninbare vorderingen? Vraag tijdig om teruggaaf!

12 | 02 | 2018
Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking

Traditiegetrouw ontvangt u deze maand weer de jaarlijkse WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning op de peildatum 1 januari 2017 vermeld. Op basis van deze WOZ-waarde stelt de gemeente uw aanslag voor de onroerende zaakbelastingen voor dit jaar vast. Heeft u het gevoel dat de WOZ-waarde van uw woning niet juist is en heeft u belang bij een lagere/hogere WOZ-waarde? Neem dan gerust contact met ons op.

28 | 01 | 2018

Nieuwsbrief 1e kwartaal 2018

Nieuwsbrief 1e kwartaal 2018

20 | 12 | 2017
Schenking 2017

Schenking 2017

Hebt u in 2017 een schenking gekregen en wilt u weten of u daarover belasting moet betalen? Dat hangt af van wie u de schenking ontvangt en waarvoor u de schenking gebruikt.

26 | 11 | 2017
Acties nodig bij huwelijk / geregistreerd partnerschap op of na 1 januari 2018

Acties nodig bij huwelijk / geregistreerd partnerschap op of na 1 januari 2018

Trouw je na 2017 of ga je dan een geregistreerd partnerschap aan? Dan moet je mogelijk nog in actie komen, want op 1 januari 2018 wordt de wet ingevoerd waardoor de beperkte gemeenschap van goederen de standaard wordt.

08 | 11 | 2017
Loonkostenvoordelen (LKV)

Loonkostenvoordelen (LKV)

Voor werkgevers verdwijnen op 1 januari 2018 de premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers. Hiervoor komen loonkostenvoordelen (LKV) in de plaats. LKV geldt voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking, zoals een ziekte of handicap.