Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Nieuwsbrief 1e kwartaal 2018

Tips voor de ondernemer • Trouwen in 2018 met gevolgen voor uw aandeel in een maatschap, vof of cv • Trouwen in 2018 met gevolgen voor uw onderneming • Meer tijd voor claimen niet afgetrokken btw landbouwers • Voorkom belastingrente: doe tijdig btw-suppletie

Tips voor de DGA • Trouwen in 2018 met gevolgen voor de aandelen in uw bv? • Afstorten ingegane ODV-uitkeringen toch mogelijk • Moet uw bv een arbocontract sluiten?

Tips voor werkgevers en werknemers • Uitbetalen en uitruilen overuren • Nieuwe regels stukloon • Hoger maximumbijdrageloon en bijdragen Zvw • Nieuwe regels payrolling stapje dichterbij • Deeltijdoplossing voor gevolgen automatisering • Uw werknemer neemt boos ontslag: wat doet u? • Tijdelijke subsidie loopbaanontwikkeladvies voor 45-plussers

Tips voor elke belastingbetaler • Trouwen in 2018 met gevolgen voor uw eigen woning • Kies de juiste WOZ-waarde voor de geërfde woning • Laat uw WOZ-beschikking controleren • Maximum uurprijzen voor kinderopvang in 2018 • Meer kindgebonden budget • Doe tijdig aangifte voor de schenkbelasting • Vermogenstoets zorgtoeslag verhoogd

Gerelateerde bestanden