Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Agrarisch nieuws

21 | 10 | 2018
Aanvraag fosfaatbank waarschijnlijk in november verwacht

Aanvraag fosfaatbank waarschijnlijk in november verwacht

Is uw bedrijf grondgebonden? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een ontheffing uit de fosfaatbank. Op basis van de ontheffing mag u 5 jaar lang meer dieren houden dan op grond van uw fosfaatrechten is toegestaan. Toekenning zal plaatsvinden middels een loting, waarbij jonge landbouwers meer kans maken.

21 | 10 | 2018
Fosfaatrechten: gelijktijdig melden heen- en teruglease mogelijk

Fosfaatrechten: gelijktijdig melden heen- en teruglease mogelijk

Bent u van plan om dit jaar fosfaatrechten te leasen? Als u over voldoende fosfaatrechten beschikt, kunt u de ‘teruglease’ direct na de ‘heenlease’ melden. Benieuwd hoe dat werkt?

07 | 10 | 2018
10% korting bij lease blijft bestaan

10% korting bij lease blijft bestaan

Gaat u fosfaatrechten leasen of verleasen? Minister Schouten heeft aangegeven dat de korting bij het verleasen van fosfaatrechten blijft bestaan.

03 | 10 | 2018
Gevolgen herbeschikking fosfaatrechten

Gevolgen herbeschikking fosfaatrechten

Bent u vleesveehouder? Dan kunt u een herbeschikking fosfaatrechten krijgen als eerder onterecht fosfaatrechten zijn toegekend. Wat zijn de gevolgen?

01 | 09 | 2018
Gebruiksnorm voor weiden of maaien?

Gebruiksnorm voor weiden of maaien?

Schaart u graasdieren van anderen in? De mestproductie van deze dieren moeten binnen uw gebruiksnormenberekening verantwoord worden. Let op als melkveehouder moet u hierdoor in uw gebruiksnormenberekening soms toch uitgaan van ‘beweiden’ in plaats van ‘alleen maaien’.

01 | 09 | 2018
Vanggewas/groenbemester als veevoer

Vanggewas/groenbemester als veevoer

Wilt u uw verplichte vanggewas of groenbemester gebruiken als veevoer? Dat kan onder bepaalde voorwaarden

29 | 08 | 2018
Periode graslandvernieuwing verlengd

Periode graslandvernieuwing verlengd

Heeft u grasland dat verdroogd is? De periode waarin u dit grasland kunt vernieuwen is dit jaar verlengd. De duur van de verlenging verschilt per grondsoort. Graslandvernietiging in deze verlengde periode is alleen toegestaan wanneer er sprake is van droogte.

19 | 08 | 2018
Uw zoogkoeienbedrijf vrijstellen van fosfaatrechten?

Uw zoogkoeienbedrijf vrijstellen van fosfaatrechten?

Heeft u een zoogkoeienbedrijf? Dan kunt u mogelijk vrijgesteld worden van fosfaatrechten. Dat staat in de concept-vrijstellingsregeling voor zoogkoeienbedrijven. Er gelden wel een aantal voorwaarden. De verwachting is dat de vrijstellingsregeling in oktober definitief ingaat.

04 | 08 | 2018
BEX 2018 aanpassing voorwaarden

BEX 2018 aanpassing voorwaarden

Bent u melkveehouder? Dan kunt u ook in 2018 gebruikmaken van de BEX. Vanaf 2018 gelden wel extra voorwaarden om BEX toe te mogen passen. Daarnaast is nu duidelijk gemaakt hoe u moet omgaan met dieren die u uitschaart op eigen natuurterrein.

31 | 07 | 2018
Wanneer fosfaatrechten voor vleesvee?

Wanneer fosfaatrechten voor vleesvee?

Bent u vleesveehouder en twijfelt u voor welke dieren u fosfaatrechten nodig heeft? Onlangs is de definitie van jongvee, waarvoor fosfaatrechten nodig zijn, verder uitgewerkt. U heeft fosfaatrechten nodig voor jongvee dat u aanhoudt met het doel om melkkoe of zoogkoe te worden. U heeft geen fosfaatrechten nodig voor vleesvee dat nooit afkalft.