Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Agrarisch nieuws

02 | 06 | 2018
Pachtnormen 2018 vaak lager

Pachtnormen 2018 vaak lager

Pacht u grond en/of gebouwen? Onlangs zijn nieuwe pachtnormen voor reguliere pacht en geliberaliseerde pacht langer dan 6 jaar bekend gemaakt. Deze pachtnormen gelden voor het pachtjaar dat begint vanaf 1 juli 2018

27 | 05 | 2018
Bedrijfsoverdracht en knelgeval 'bijzondere omstandigheid'

Bedrijfsoverdracht en knelgeval 'bijzondere omstandigheid'

Had uw bedrijf op 2 juli 2015 te maken met bijzondere omstandigheden voor fosfaatrechten, bijvoorbeeld door ziekte? En heeft u na 2 juli 2015 uw bedrijf overgedragen? Dan kan het ‘nieuwe’ bedrijf in bepaalde situaties toch in aanmerking komen voor de knelgevallenregeling.

16 | 05 | 2018
Draag uw fosfaatrechten bij bedrijfsbeëindiging tijdig over

Draag uw fosfaatrechten bij bedrijfsbeëindiging tijdig over

Heeft u kort gelden uw bedrijf beëindigd of gaat u binnenkort uw bedrijf beëindigen, dan heeft u na de beëindiging nog beperkt de tijd om de fosfaatrechten over te dragen aan een ander bedrijf.

05 | 05 | 2018
Standaardnorm fosfaatrechten voor zelfzuivelaars

Standaardnorm fosfaatrechten voor zelfzuivelaars

Bent u melkveehouder en verzuivelt u zelf minimaal 50% van de koemelk? Voor uw fosfaatrechten moet u dan rekenen met een standaardnorm. Deze norm is 39,1 kg fosfaat per melkkoe en is gebaseerd op een melkproductie van 7.500 kg melk per koe. Dit geldt zowel bij de toekenning als bij de benutting van uw fosfaatrechten.

05 | 05 | 2018
Primaire dijken tellen in 2018 toch mee

Primaire dijken tellen in 2018 toch mee

Primaire dijken kunnen dit jaar toch meetellen voor de ‘Meststoffenwet’. Eerder berichtte RVO dat u primaire waterkeringen (dijken) op moest geven met gewascode 336 (natuurlijk grasland) en dat u deze dijken maar beperkt voor de ‘Meststoffenwet’ mocht meetellen. Gezien de vele discussies is dit besluit voor 2018 teruggedraaid.

29 | 04 | 2018
Derogatie: half mei datums bekend

Derogatie: half mei datums bekend

Zoals het nu lijkt, krijgt Nederland in de eerste helft van mei de definitieve derogatiebeschikking. Direct hierna zal de Nederlandse regelgeving worden aangepast. Hierdoor zullen half mei de exacte datums bekend zijn.

16 | 04 | 2018
Data derogatie nog niet bekend

Data derogatie nog niet bekend

Voor de jaren 2018 en 2019 kunt u weer gebruikmaken van derogatie. De voorwaarden zijn nagenoeg gelijk aan de vorige derogatie. Er gelden wel extra regels voor graslandvernietiging op zand- en lössgrond. De data waarop u zich kunt aanmelden of het bemestingsplan gereed moet hebben zijn nog niet bekend.

16 | 04 | 2018
Vleesvee: wanneer fosfaatrechten? Soms vrijstelling!

Vleesvee: wanneer fosfaatrechten? Soms vrijstelling!

Heeft u een bedrijf met zoogkoeien? Dan heeft u voor uw opfokvee fosfaatrechten nodig. Mogelijk kunt u hierop een vrijstelling krijgen. Deze (toekomstige) vrijstelling is echter vaak niet interessant.

08 | 04 | 2018
Overdracht fosfaatrechten: eerste jaar soms wel 100% benutting

Overdracht fosfaatrechten: eerste jaar soms wel 100% benutting

Standaard wordt bij ‘reguliere’ overdrachten van fosfaatrechten 10% korting toegepast. In het jaar van overdracht is het mogelijk om samen met de koper deze rechten voor 100% te benutten. Dat zit zo!

07 | 04 | 2018
Fosfaatbank vanaf 1 september 2018

Fosfaatbank vanaf 1 september 2018

Fosfaatrechten die worden afgeroomd bij overdracht komen in de fosfaatbank. Waarschijnlijk wordt deze fosfaatbank per 1 september 2018 opengesteld. Op dit moment is nog niet exact bekend wie in aanmerking kan komen voor fosfaatrechten uit de fosfaatbank.