Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Agrarisch nieuws

19 | 02 | 2018
Teeltvrije zones bij diverse granen, vlas, gras en graszaadteelt verbreed

Teeltvrije zones bij diverse granen, vlas, gras en graszaadteelt verbreed

Teeltvrije zones bij diverse granen, vlas, gras en graszaadteelt verbreed

18 | 02 | 2018
Overdracht fosfaatrechten beiden ondertekenen

Overdracht fosfaatrechten beiden ondertekenen

Overdracht fosfaatrechten beiden ondertekenen

17 | 01 | 2018
Controle beschikking fosfaatrechten

Controle beschikking fosfaatrechten

Heeft u een beschikking fosfaatrechten ontvangen? Controleer de gegevens goed. Heeft u geen beschikking ontvangen, maar wel melkvee gehad? Dan kunt u zich melden bij RVO. Ook moet u zich melden als u een beroep wilt doen op de knelgevallenregeling.

07 | 01 | 2018
Geen voer-mestcontracten voor grondgebondenheid

Geen voer-mestcontracten voor grondgebondenheid

Minister Schouten heeft laten weten, dat melkveehouders geen gebruik kunnen maken van voer-mestcontracten om aan de eisen van grondgebondenheid te voldoen.

06 | 01 | 2018
Bij samenwerking vaak geen korting fosfaatrechten

Bij samenwerking vaak geen korting fosfaatrechten

Indien u fosfaatrechten overdraagt, worden deze standaard met 10% gekort. Overdrachten naar bloed- of aanverwanten (tot maximaal de 3e graad) zijn hiervan vrijgesteld. Ook bij de overdracht naar een samenwerkingsverband, waarvan u zelf deel uitmaakt, wordt geen korting opgelegd.

06 | 01 | 2018
Aanmelden knelgeval grondgebondenheid uiterlijk 15 februari

Aanmelden knelgeval grondgebondenheid uiterlijk 15 februari

Vanaf 1 januari 2018 kunt u in aanmerking komen voor de knelgevallenregeling ‘grondgebondenheid melkvee’, indien u in 2014 te maken had met ‘bijzondere omstandigheden’. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Dan moet u zich uiterlijk 15 februari 2018 aanmelden bij RVO.

06 | 01 | 2018
Melden overdracht fosfaatrechten

Melden overdracht fosfaatrechten

Wilt u fosfaatrechten overdragen? Dan kunt u dat digitaal melden bij RVO. Bij de melding moet u o.a. aangeven welk deel van de fosfaatrechten dit jaar door de overnemer benut kan worden.

06 | 01 | 2018
Fosfaatrechten: melden in- en uitscharen

Fosfaatrechten: melden in- en uitscharen

Had u op 2 juli 2015 melkvee (incl. jongvee) uitgeschaard? Dan zijn de fosfaatrechten voor deze dieren toegekend aan de inschaarder. U kunt deze rechten zonder korting overnemen. Wilt u gebruikmaken van deze regeling? Dan moet u dit, samen met de inschaarder, uiterlijk 31 maart melden bij RVO.

27 | 12 | 2017
Mestverwerkingspercentages wijzigen niet in 2018

Mestverwerkingspercentages wijzigen niet in 2018

De mestverwerkingspercentages kunnen ieder jaar worden aangepast. Het afgelopen jaar zijn de mestverwerkingspercentages in een aantal regio’s behoorlijk aangescherpt. Voor het jaar 2018 blijven de percentages voor alle regio’s gelijk.

27 | 12 | 2017
Ook korting bij verleasen fosfaatrechten

Ook korting bij verleasen fosfaatrechten

Wilt u in 2018 fosfaatrechten leasen of verleasen? Ook dan wordt een korting van 10% opgelegd. Hierdoor is het (ver)leasen van fosfaatrechten eigenlijk geen optie.