Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Agrarisch nieuws

31 | 07 | 2018
Wanneer fosfaatrechten voor vleesvee?

Wanneer fosfaatrechten voor vleesvee?

Bent u vleesveehouder en twijfelt u voor welke dieren u fosfaatrechten nodig heeft? Onlangs is de definitie van jongvee, waarvoor fosfaatrechten nodig zijn, verder uitgewerkt. U heeft fosfaatrechten nodig voor jongvee dat u aanhoudt met het doel om melkkoe of zoogkoe te worden. U heeft geen fosfaatrechten nodig voor vleesvee dat nooit afkalft.

22 | 07 | 2018
Begrotingsnormen vleeskuikenhouderij 2018

Begrotingsnormen vleeskuikenhouderij 2018

Voor de vleeskuikenhouderij zijn de begrotingsnormen voor de lange termijn (5 tot 10 jaar) opgesteld. U kunt de begrotingsnormen gebruiken voor het opstellen van uw bedrijfsbegroting, maar ook voor een aanvraag voor het Borgstellingskrediet voor de Landbouw of voor het Besluit bijstandverlening zelfstandigen.

22 | 07 | 2018
Begrotingsnormen legpluimveehouderij 2018

Begrotingsnormen legpluimveehouderij 2018

Voor de legpluimveehouderij zijn begrotingsnormen voor de lange termijn (5 tot 10 jaar) opgesteld. U kunt de begrotingsnormen gebruiken voor het opstellen van uw bedrijfsbegroting, maar ook voor een aanvraag voor het Borgstellingskrediet voor de Landbouw of voor het Besluit bijstandverlening zelfstandigen.

17 | 07 | 2018
Openstelling fosfaatbank per 1 september, vanaf 2019 benutbaar

Openstelling fosfaatbank per 1 september, vanaf 2019 benutbaar

Komt u in aanmerking voor fosfaatproductieruimte uit de fosfaatbank? Minister Schouten laat weten dat het streven is om de fosfaatbank per 1 september 2018 open te stellen. U kunt als (jonge) grondgebonden landbouwer in aanmerking komen voor extra fosfaatproductieruimte die waarschijnlijk vanaf 2019 te benutten is.

15 | 07 | 2018
Subsidie welzijnsvriendelijke kalvervloeren

Subsidie welzijnsvriendelijke kalvervloeren

Bent u vleeskalverhouder en denkt u er over om welzijnsvriendelijke stalvloeren te plaatsen? U kunt hiervoor subsidie aanvragen. De subsidie ‘Welzijnsvriendelijke stalvloeren voor vleeskalveren’ wordt opengesteld van 1 oktober t/m 30 oktober 2018 en 1 september t/m 30 september 2019.

09 | 07 | 2018
Mondelinge overeenkomst voldoende voor derogatie

Mondelinge overeenkomst voldoende voor derogatie

Maakt u dit jaar gebruik van derogatie? Eén van de voorwaarden is dat u de percelen, die u niet in eigendom of pacht heeft, via een schriftelijke overeenkomst in beheer moet hebben. RVO heeft echter aangegeven, dat het opgeven van het perceel bij de Gecombineerde opgave voldoende is.

27 | 06 | 2018
Derogatievoorwaarden 2018

Derogatievoorwaarden 2018

Heeft u een derogatievergunning aangevraagd? Houd rekening met de voorwaarden. Er zijn een paar belangrijke verschillen t.o.v. de vorige derogatieperiode, zoals gewijzigde data voor het bemestingsplan en de benodigde grondmonsters.

27 | 06 | 2018
Wijziging regels graslandvernietiging bij derogatie

Wijziging regels graslandvernietiging bij derogatie

Neemt u deel aan derogatie en wilt u grasland vernietigen op zand- en lössgrond? Vanaf 2018 mag u t/m 31 augustus op zand- en lössgrond grasland vernietigen ten behoeve van graslandvernieuwing. Wel wordt de stikstofgebruiksnorm bij vernietiging vanaf 1 juni gekort met 50 kg per ha. Vooraf moet u een melding indienen. U hoeft bij vernietiging vanaf 1 juni geen graslandvernietigingsmonster te nemen.

24 | 06 | 2018
Sleepvoet verboden per 2019

Sleepvoet verboden per 2019

Rijdt u drijfmest uit met een sleepvoetmachine? Zoals het er nu naar uitziet wordt het gebruik van de sleepvoetmachine per 2019 verboden. Het is nog niet duidelijk of een ‘volledig tot de grond gesloten systeem’ ook verplicht wordt.

02 | 06 | 2018
Pachtnormen 2018 vaak lager

Pachtnormen 2018 vaak lager

Pacht u grond en/of gebouwen? Onlangs zijn nieuwe pachtnormen voor reguliere pacht en geliberaliseerde pacht langer dan 6 jaar bekend gemaakt. Deze pachtnormen gelden voor het pachtjaar dat begint vanaf 1 juli 2018