Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Schenking 2017

Schenking 2017

Hebt u in 2017 een schenking gekregen en wilt u weten of u daarover belasting moet betalen? Dat hangt af van wie u de schenking ontvangt en waarvoor u de schenking gebruikt.

U mag maar 1 keer in uw leven gebruikmaken van een verhoogde vrijstelling Voor de verhoogde vrijstellingen geldt dat u daar maar 1 keer in uw leven gebruik van mag maken. Ontvangt u bijvoorbeeld een bedrag en wilt u gebruikmaken van de eenmalige vrijstelling van € 25.526? Dan kunt u – als u een jaar later nog een bedrag van dezelfde schenker ontvangt – niet meer gebruikmaken van de vrijstelling voor de eigen woning of dure studie. U kiest voor € 25.526 óf voor € 53.176 óf voor € 100.000.

Van de algemene vrijstellingen van € 2.129 en € 5.320 mag u elk kalenderjaar gebruikmaken.

Tel schenkingen van ouders altijd bij elkaar op Schenkingen van ouders zien wij als 1 schenking. Doen ouders afzonderlijk van elkaar een schenking? Dan moet u die dus bij elkaar optellen. Ook als de ouders zijn gescheiden.

Bronvermelding: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/schenking_krijgen/belastingvrij-schenken-vrijstellingen-2017/belastingvrij-schenken-vrijstellingen-2017-

Gerelateerde bestanden